Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 01 Fotografia w górnej animacji: 02 Fotografia w górnej animacji: 03
INFO 24:
27 kwietnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
imieniny
Sergiusza, Teofila, Zyty
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienia i wykazy

 

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŻMIGRÓD


Chemeko-System sp. z o.o.
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia
Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
Ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPAÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOSCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

1.Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej.
2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie.
3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rusku,
4. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o., Rudna Wielka.

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2015 r. PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD ORAZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH LEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 82 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Żmigród. Osiągnięte poziomy obliczono według wzorów zamieszczonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest miejscem gdzie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą osobiście przekazywać następujące selektywnie zebrane opady komunalne:     

 • papier i  makulatura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym opakowania ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i   chemikalia,
 • zużyte baterie i   akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,
 • meble i   inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony


Do PSZOK-u można osobiście przekazywać także odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów zebrane w   sposób selektywny – pochodzące z   prowadzonych samodzielnie drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.   

UWAGA!!! Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i   ilość wskazują na to, że nie są to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, bądź odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych.   
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej 52 (dawny POM).

Punkt jest czynny trzy razy w tygodniu:

 • WTOREK - godz. 8.00-18.00
 • PIĄTEK - godz. 8.00-18.00
 • SOBOTA - godz. 8.00-15.00.  


Prowadzącym punkt selektywnej zbiórki odpadów jest – Chemeko-System sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych i Przemysłowych,
ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław.


INFORMACJA O ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

 

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • Żmigrodzki system powiadamiania SMS
 • Żmigród na Twitterze
 • Miejski Klub Sportowy PIAST Żmigród
 • ULKS Orla Korzeńsko
 • PKP - rozkład jazdy
Urząd Miejski w Żmigrodzie,
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.: 71 385 30 57, 385 30 50, fax: 71 385 30 50, email: urzad@zmigrod.com.pl, http://www.zmigrod.com.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x